Aktualności ze świata Panasonic - baterie Panasonic - dystrybutor

Panasonic produkuje ekologicznie

Drukuj
Kategoria: Panasonic

Fabryka Panasonic w Pilźnie spełnia najbardziej rygorystyczne normy. Panasonic Eco Ideas.

Panasonic produkuje ekologicznie

 

Firma Panasonic ogłosiła, że fabryka AVC Networks Czech (PAVCCZ) w Pilźnie jako pierwsza w Europie otrzymała status placówki ‘eco ideas’. Spółka PAVCCZ rozpoczęła działalność jako fabryka telewizorów w kwietniu 1997 roku i do dzisiaj wyprodukowała ponad 16 milionów odbiorników.

W październiku 2008 roku, firma Panasonic Europe ogłosiła średnio i długoterminowe cele zarządzania zrównoważonym rozwojem, będące częścią strategii ‘eco ideas’. Od tego czasu firma rozpoczęła szereg inicjatyw w celu osiągnięcia założonych celów, takich jak redukcja emisji CO2 o 10% (6000 ton) we wszystkich europejskich fabrykach Panasonic. W skali globalnej firma zobowiązała się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 300 000 ton do marca 2010. Jest to równowartość emisji 50 000 europejskich domów każdego roku.

Czeska fabryka ‘eco ideas’ jest placówką modelową – realizuje strategię ‘eco ideas’ wykraczając nawet poza oczekiwania udziałowców. Dzięki współpracy z lokalnymi społecznościami, takimi jak organizacje samorządowe i pozarządowe, firma Panasonic ma nadzieję stworzyć fabrykę, która jest otwarta na opinię publiczną, a także być biznesem prowadzonym w harmonii z lokalną społecznością. Ustalony w marcu 2008 roku cel, którym jest ograniczenie emisji CO2 o ponad 10% z 13.1 tysięcy ton, został już wykonany z nadwyżką w pilźnieńskiej fabryce, która osiągnęła redukcję do 10.6 tysięcy ton w marcu 2009.

„Uruchomienie pierwszej fabryki ‘eco ideas’ w Europie znacząco pomoże nam w osiągnięciu założonych kryteriów ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Obok rosnącej oferty przyjaznych środowisku produktów strategia ‘eco ideas’ pokazuje, że firma Panasonic jest zaangażowana w minimalizację wpływu swoich działań na środowisko.” – mówi Laurent Abadie, CEO firmy Panasonic Europe.

Aby wnieść wkład w ekologiczny rozwój Pilzna i otaczających je regionów, fabryka Panasonic włączy się w poprawę stanu lokalnego środowiska uczestnicząc w programie zbiórki nielegalnych śmieci i rewitalizacji parków. Dodatkowo wraz z pozarządowymi organizacjami, czeska fabryka telewizorów będzie sadzić drzewa i organizować imprezy edukacyjne by wspomóc budowanie świadomości ekologicznej uczniów i dzieci z pobliskich szkół. Jako że niezbędne jest by pracownicy Panasonic sami charakteryzowali się odpowiednią świadomością ekologiczną, wszyscy nowi pracownicy podpiszą zobowiązanie, zgodnie z którym w pracy zastosują odpowiednie procedury recyklingu, zarządzania odpadami i oszczędzania energii.

Oprócz inicjowania działań proekologicznych w lokalnej społeczności, fabryka promuje redukcję całkowitego wpływu procesu produkcji na środowisko ze specjalnym naciskiem na emisję CO2 i odpadów. Poprzez stosowanie energooszczędnych rozwiązań, takich jak remont systemów zarządzania energią, które odpowiadają za utrzymanie temperatury w fabryce placówka osiągnęła trzyletnią redukcję emisji CO2 o ponad 10%, jednocześnie poprawiając produktywność. Fabryka będzie nadal działać w kierunku oszczędności energii i redukcji emisji CO2 poprzez instalację urządzeń pomiarowych by osiągnąć tzw. 3R (Reduce, Reuse, Recycle) i zminimalizować ilość zmarnowanego materiału i komponentów dzięki zmianie wykorzystywanych surowców. Obecnie 91% wszystkich odpadów może być poddanych recyklingowi i użytych powtórnie