Aktualności ze świata Panasonic - baterie Panasonic - dystrybutor

Panasonic wprowadza europejską strategię ‘Eco ideas’

Drukuj
Kategoria: Panasonic
Wprowadzenie do marca 2010 roku 20 ‘Zielonych Produktów, Redukcja emisji CO2 o 10% w europejskich zakładach produkcyjnych, Sponsoring Programu Arktycznego WWF, Udział pracowników w światowej Eko-sztafecie

Warszawa, 21 października 2008 - Panasonic Europe, spółka-córka Panasonic Corporation, poinformowała o europejskich celach inicjatywy ‘Eco ideas’. Rok od ogłoszenia swojej globalnej strategii środowiskowej, Panasonic złożył oświadczenie, w ramach którego zobowiązał się do ograniczenia emisji CO2 o ponad 6,000 ton - jest to ilość wystarczająca, aby wypełnić ponad dwukrotnie fabrykę Panasonic w Cardiff lub usunąć z ulic ponad 2,000 samochodów . Jednocześnie Panasonic zobowiązał się do wprowadzenia do wiosny 2010 roku 20 ‘Zielonych Produktów’ ze znakiem ‘Eco ideas’.
Nowe ekologiczne zobowiązania podjęte przez Panasonic w Europie skupiają się wokół trzech obszarów strategii ‘Eco ideas’:
- produkowania wydajnych energetycznie produktów, oznaczonych etykietą ‘Eco ideas’;
- redukcji emisji CO2 w obiektach produkcyjnych firmy Panasonic;
- inicjowania szeregu aktywności środowiskowych wśród pracowników, klientów i społeczności lokalnych.

Badania wspierają zielone myśli klientów
Ostatnio przeprowadzone badania pokazały, że ponad jedna trzecia europejskich klientów przyznaje się do podejmowania świadomych działań mających na celu ochronę środowiska. Jeden na ośmiu ankietowanych stwierdził, że gdyby istniała taka możliwość, zawsze wybrałby produkt przyjazny środowisku; 36% natomiast wyraziło chęć zapłacenia wyższej ceny za takie produkty.

Yoshiiku Miyata, CEO Panasonic Europe, deklaruje: “ W Panasonic nie składamy obietnic, których nie jesteśmy w stanie dotrzymać. Naszym celem jest przeprowadzenie trwałych zmian, które pozwolą utrzymać stan równowagi ekologicznej i spowodują istotne różnice w ochronie globalnego środowiska naturalnego w XXI wieku. Jako fundament obecnych działań Panasonic przyjął filozofię, która przyświeca firmie od momentu jej powstania. Już w 1918 roku pierwsze produkty wprowadzane do sprzedaży przez naszego założyciela Konosuke Matsushita były wytwarzane z surowców wtórnych. Dziewięćdziesiąt lat później, jestem zaszczycony mogąc ogłosić podjęcie działań, w ramach strategii ‘Eco ideas’, która nawiązuje do korzeni firmy Panasonic”

Europejska strategia ‘Eco ideas’ skupia się wokół trzech obszarów:

’Eco ideas’ dla produktów

Do końca 2010 roku w ramach strategii pro-ekologicznego działania Panasonic zobowiązał się do wprowadzenia w Europie dwudziestu ‘Zielonych Produktów’. Oznaczona listkiem ‘Eco ideas’ elektronika będzie wyróżniała się spośród asortymentu dostępnego na rynku najwyższą wydajnością energetyczną i największymi możliwościami zapobiegania emisji gazów cieplarnianych. Etykieta ‘Eco ideas’ ułatwi nabywcom dokonywanie świadomych ekologicznie decyzji zakupowych.

Inżynierowie Panasonic przeprowadzają „Ekologiczną Ocenę Produktu” każdej nowości firmy wprowadzanej na rynek, tak aby zidentyfikować i poprawić wskaźniki środowiskowe, w oparciu o zasadę 3Rs: redukować (Reduce), ponownie wykorzystywać (Reuse) i przetwarzać (Recycle). Metoda ta zapewni skuteczne wykorzystanie zasobów, zarządzanie gospodarką materiałową, jak również redukcję zużycia energii.

’Eco ideas’ dla procesów produkcyjnych
W 2007 r. około 50% sprzedaży Panasonic w Europie stanowiła elektronika wyprodukowana lub zmontowana w Europie. W ramach realizacji strategii ‘Eco ideas’ dla procesów produkcyjnych, Panasonic ustanowił ambitny cel dla całej swojej produkcji w Europie. 17 z 294 obiektów produkcyjnych Panasonic jest zlokalizowanych w Europie, gdzie przyjęto cel ograniczenia emisji CO2 do marca 2010 r. o 10% (ponad 6000 ton) poprzez realizację programu „Clean Factory”, przy jednoczesnym wzroście produkcji.

Program „Clean Factory’” Panasonic to kluczowa inicjatywa mająca na celu ograniczenie emisji CO2 na poszczególnych etapach produkcji. Opiera się ona na planie akredytacyjnym, w ramach którego przeprowadza się ocenę fabryk w oparciu o stopień realizacji celów z następujących trzech obowiązkowych obszarów: emisja CO2, odpady/recykling, substancje chemiczne, oraz z jednego dobrowolnego obszaru – zużycia wody.

’Eco ideas’ dla każdego, wszędzie
Kluczowa część strategii środowiskowej Panasonic Europe ma na celu budowanie świadomości ekologicznej poprzez objęcie działaniami zarówno lokalne społeczności jak i pracowników. Jako część swojego zaangażowania w środowisko i społeczeństwo, Panasonic zobowiązał się do sponsorowania Programu Arktycznego WWF.

Europejski zespół Panasonic prowadzi w dawaniu przykładu i inicjowaniu własnych projektów środowiskowych będących częścią światowej zielonej eko-sztafety. Przykładami takich działań jest m.in. rezygnacja z dojeżdżania samochodem do pracy w Europie, kampania „Lights Out” przeprowadzona w Walii, czy dobrowolne zbieranie śmieci, jak i również konkurs rysunkowy dla dzieci pracowników zorganizowany na Węgrzech. Każdej z tych inicjatyw przyświeca wspólny cel - zainspirować pracowników i klientów Panasonic do podejmowania własnych bezpośrednich inicjatyw na rzecz środowiska.

Pelham Morgan, Pracownik Środowiskowy w zakładzie produkcyjnym Panasonic w Cardiff, Walia, powiedział: Eko-sztafeta jest świetną okazją dla nas aby zaangażować cały personel we wspólną inicjatywę, jak również podnieść świadomość celów strategii ‘Eco ideas’, jakie stawiamy przed sobą w Europie. Oczekujemy, że uda nam się przekształcić idee w działanie ekologiczne, które da nam gwarancję, że osiągniemy trwałą zmianę i stworzy w przyszłości zrównoważone środowisko dla każdego.”

Więcej informacji o strategii ‘Eco ideas’ i Environmental Data Book można znaleźć na stronie www.panasonic.net/eco.