Aktualności ze świata Panasonic - baterie Panasonic - dystrybutor

Eko-raport Panasonic – czy chcemy płacić więcej za eko-produkty?

Drukuj
Kategoria: Panasonic
Choć większość Europejczyków przejmuje się kwestią środowiska to jednak są podzieleni w kwestii płacenia wyższych cen za ekologiczne produkty elektroniczne

Warszawa, 8 grudnia 2008 r. – Panasonic opublikował raport zawierający wyniki badań związanych ze świadomością ekologiczną konsumentów. Wyniki zasadniczo nie dziwią – uważamy kwestię środowiska naturalnego za ważną, choć nie ma ona dużego wpływu na wybory zakupowe. Sytuacja ta jednak może się zmienić w niedalekiej przyszłości
Ponad 1/3 Europejczyków (36%) zbadanych przez niezależny instytut badawczy Synovate na potrzeby Eko-raportu firmy Panasonic zadeklarowała, iż przejmuje się kwestią środowiska naturalnego i podejmuje świadome działania by mu pomóc. Jednocześnie zaledwie 13% badanych potwierdza, iż zawsze, jeśli jest taka możliwość, wybiera markę przyjazną środowisku. Wpływ na to może mieć m.in. sceptycyzm wobec polityki producentów. Dosyć duży odsetek ankietowanych (28%) deklaruje brak zaufania wobec firm, które twierdzą, iż są przyjazne środowisku.

Niezależnie od postrzegania społecznego, producenci podejmują kolejne wysiłki zmierzające do zmniejszenia wpływu swojej działalności na środowisko. „W 2008 r. Panasonic podjął zobowiązanie do redukcji globalnej emisji CO2 o 300.000 ton w przeciągu najbliższych trzech lat, a w Europie o 6.000 ton, przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji. Realizacja tego celu jest jednym z głównych czynników, które wpływają na wysokość premii kadry zarządzającej.” – powiedział Markus Reichling, Head of Environmental Affairs Office, Panasonic Europe.

Przyjazne środowisku technologie są z reguły bardziej kapitałochłonne, zwłaszcza na początkowym etapie rozwoju. Czy konsumenci są skłonni płacić więcej za ekologiczny produkt? Europejczycy są podzieleni – 36% ankietowanych w Eko-Raporcie Panasonic akceptuje ten pomysł, jednak niemal tyle samo (34%) nie uważa by produkt przyjazny środowisku był warty wyższej ceny. Nawet sceptyczni respondenci badania potwierdzają, że w najbliższym czasie troska o środowisko będzie się zwiększać. Przyznała to ponad połowa badanych.

Obok zmiany postaw społecznych ważne są również konkretne działania producentów. Dlatego, poza badaniami konsumenckimi, Panasonic Europe przygotował Environmental Data Book 2008, gdzie zostały przedstawione założenia oraz szczegółowy plan realizacji trzyletniej strategii ‘eco ideas’, której jednym z głównych celów jest obniżenie emisji CO2 w 17 europejskich fabrykach Panasonic o 10% do marca 2010 roku.

Na początku listopada 2008 r. Panasonic Europe ogłosił założenia nowej strategii działania o nazwie ‘Eco Ideas’, która skupia się wokół trzech kluczowych obszarów:
- produkowaniu wydajnych energetycznie urządzeń elektronicznych, oznaczonych etykietą ‘Eco ideas’,
- redukcji emisji CO2 w obiektach produkcyjnych firmy Panasonic,
- inicjowania szeregu aktywności środowiskowych wśród pracowników, klientów i społeczności lokalnych.

Więcej informacji o strategii ‘eco ideas’ i Environmental Data Book 2008 można znaleźć na stronie www.panasonic.net/eco. Wybrane wyniki badań konsumenckich stanowi załączony raport .

O Badaniu:
Badania konsumenckie zostały przeprowadzone przez instytut Synovate w 9 krajach Europy: Czechach, Danii, Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. W każdym kraju próba wyniosła 500 osób. Respondenci odpowiadali na pytania związane z ich praktyką wdrażania w codzienne życie proekologicznych zwyczajów, ich stosunek do idei zwiększenia dbałości o środowisko, a także gotowość do zwiększenia wydatków finansowych związanych z koniecznością np. zakupu elektroniki „przyjaznej środowisku”.
Tuesday the 27th. Foto Aga 2013